Werkwijze en Kosten

Ik houd ervan om te werken vanuit een verbinding. Vertrouwen van de ouder(s) is een voorwaarde om te kunnen starten. Dat betekent dat ik altijd start met een intake met de ouder(s) met als doel kennis te maken met elkaar en met de vraagstelling. Zo kunnen we aftasten of er een klik is. Jongeren vanaf twaalf jaar kunnen ook zelfstandig een intake doen of met hun ouder(s) meekomen.

Als er een klik is maken we daarna gezamenlijk afspraken. We bepalen wat de vraag is en waar we naar toe willen en hoe lang we daar ongeveer over willen doen. Daarnaast vraag ik in het geval van jongeren beide ouders een behandelovereenkomst te tekenen. Ouder(s) tekenen hun eigen behandelovereenkomst.

De sessies zijn in principe in de praktijk aan de Lavendel- Oord 5 in Houten. Een sessie duurt ongeveer een uur en is BTW vrijgesteld. Mocht het beter uitkomen kan een sessie met ouders ook digitaal. Je hebt hiervoor een computer nodig met camera en netwerkverbinding.

Kosten per 1-08-2023:

Intake                                           90 euro per sessie

Integratieve Kindertherapie      90 euro per sessie

Jongeren coaching                    90 euro per sessie

Ouderbegeleiding (1 ouder)      90 euro per sessie

Ouderbegeleiding (2 ouders)   130 euro per sessie (1,5 uur)

Opvoedopstelling                       130 euro per sessie (1,5 uur)

De factuur wordt aan het eind van de maand per mail verstuurd.

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar is het volgende van belang:

1) Heeft je zorgverzekeraar een contract gesloten met mijn beroepsvereniging? (zie NFG Vergoedingen )

2) Heb je alternatieve geneeswijzen/natuurgeneeskunde opgenomen in de polis? Geadviseerd wordt dit uit te zoeken voordat je een betalingsverplichting aangaat met De Gezinspraktijk.

Gegevens Zorgverzekeraar

Gegevens voor zorgverzekeraar Beroepsvereniging:
NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Registratienummer: 7008096894
(Kinder- en Jeugdtherapie valt bij de NFG onder de vakgroep VPMW psychosociaal en maatschappelijk werk, prestatiecode 24504).

Koepelorganisatie:
RBCZ
Registratienummer: 809558R
AGB code Praktijk: 9051138

AGB code Behandelaar: 90042348

Ook kun je de kosten bij de belasting aangeven als ziektekosten. Een andere mogelijkheid is de sessie te financieren uit de PGB (persoonsgebonden budget). Voor een PGB is een indicatie nodig.