WELKOM BIJ GEZINSPRAKTIJK HOUTEN

Heeft je kind gedrag waar je je eigenlijk geen raad meer mee weet?  Boosheid, tegendraads, angst? Verdriet als gevolg van de scheiding?

We zijn dan vaak geneigd om op het ‘moeilijke’ gedrag te reageren en het te willen oplossen of stoppen. Uit liefde voor je kind.

En als dit niet werkt kun je vaker dan je wil misschien merken dat je uit je slof schiet. Of dat je iets doet of zegt wat je eigenlijk niet wilt en niet helpt. Je voelt je als ouder mogelijk machteloos, afgewezen, tekortschieten of ellendig.

Als je kind aandacht vraagt met zijn ‘moeilijke’ gedrag, zoekt hij meestal verbinding. Verbinding met zichzelf en/ of met jou. En het is juist zo moeilijk om in verbinding te blijven met je kind omdat dit ‘moeilijke’ gedrag ertussen staat. Voor je het weet ontwikkel je hierdoor patronen met elkaar die jullie geen van allen willen.
Wil je dit patroon doorbreken en je kind helpen? Meestal zit de oplossing op een andere plek dan je dacht; anders had je het al wel opgelost toch? Je bent van harte welkom.